Pagten

Costumes: Ingvild Grande/ Playwright: Line Mørkeby/ Director: Jacob Schjødt / Actors: Lars Junggren, Mette K.Madsen,Pelle Nordhøj Kann. Vocals: Christine W.Kann, Simon Nøiers, Søren Bang Jensen/ Photo: Per Morten Abrahamsen

DET FLYDENDE TEATER

TEATERGRAD